StartseiteBestuurAgendaActiviteitenActualiteitenBerichtenInternationale ContactenEFOSHOVO NederlandDonateursContactLinks

Allgemein:

Startseite


Vriendenmiddag 15 November 2014

“SOLIDARITEIT tussen generaties”

Op zaterdag 15 november 2014 vond onze Vriendenmiddag met het thema "Soldariteit tussen generaties" plaats in de Marie Loke-zaal in het Harmoniegebouw aan de Oude Kijk in het Jatstraat 26 in Groningen

De “Participatiemaatschappij” en solidariteit tussen jong en oud, zijn thema’s die extra actueel zijn in deze tijd van economische crisis en bezuinigingen. Er zijn grenzen aan de collectief gefinancierde solidariteit. De kosten nemen zodanig toe dat er nu fors bezuinigd moet worden. De oorzaken, demografische ontwikkelingen en financiële onzekerheden, zijn gegevens waarmee we moeten leven. De politiek streeft er naar een deel van de collectief georganiseerde solidariteit over te hevelen naar persoonlijke verantwoordelijkheid en naar solidariteit tussen jongeren en ouderen, gezonden en minder gezonden, naar familie of wijkbewoners. Zijn we bereid elkaar meer zorg en aandacht te geven? Welke opvattingen over solidariteit hebben jongeren naar ouderen en ouderen naar jongeren? Wat hebben jongeren over voor de generatie van hun ouders en grootouders. En wat hebben grootouders over voor de generatie van hun kinderen en kleinkinderen. Is wederkerigheid daarbij een voorwaarde?

Bij die solidariteit gaat het zowel om het collectief-maatschappelijke als ook om het persoonlijke. Daarbij denken we niet alleen over zorg, maar ook over de kwaliteit van zelfstandig wonen of over de betaalbaarheid van kinderopvang of AOW. En is er een samenhang tussen dat wat we uit belastinggeld en premies willen financieren en de meer persoonlijke solidariteit die we in de eigen omgeving willen en kunnen geven?

Er wordt wel beweerd dat jongeren hedonistisch zijn, maar zijn ze niet, meer dan ouderen, geneigd te delen? En zijn ouderen wel zo solidair als het betekent dat er op hun AOW gekort wordt?


We vonden Prof. Dr. Kees Schuyt, socioloog en jurist, lid WRR en andere adviesorganen
én Sywert van Lienden, bacc. met specialisatie Europese economie en wetgeving, politiek commentator en initiator van de politieke jongerenbeweging G500, bereid ieder een korte lezing te geven en met elkaar en de aanwezigen in debat te gaan over solidariteit tussen generaties.
Het debat werd geleid door Bertus van der Tuuk.


De lezingen werden door ongeveer 80 cursisten van de Seniroen Academie (Vrienden en anderen) met groot interesse gevolgd en ook aan de discussie werd heel actief deelgenomen.

Onderzoek Soldariteit tussen generaties


Op initiatief van de Vrienden van de Senioren Academie Groningen-Friesland-Drenthe heeft Eva Alberts, een studente van de afdeling Toegepaste Psychologie van de Hanzehogeschool Groningen, onderzoek gedaan naar de solidariteit tussen de jongere (30-) en oudere (60+) generatie en de resultaten daarvan weergegeven in haar afstudeerscriptie. Sommigen van u hebben een bijdrage geleverd aan dit onderzoek door het invullen van een vragenlijst. Emmy Okkerse en IJda Blüm hebben het onderzoek namens de Vrienden begeleid.

Op 3 oktober 2014 heeft Eva Alberts de resultaten van haar onderzoek gepresenteerd in bijzijn van de deelnemers aan de vergadering van de European Federation of Older Students in Universities (EFOS) en een aantal vrienden van de Senioren Academie. Na de presentatie werd er nog druk gediscuteerd.

"Op vleugels door de 20e eeuw"


Op zaterdag 2 november 2013 vond in het Prins Claus Conservatorium in Groningen onze Vriendenmiddag plaats. Hij stond in het teken van het nagedachtenis aan onze overleden voorzitter Henk de Boer.


Programma:
Vanaf 13.00 uur Welkom met koffie
13.10 uur Rondleiding door het Conservatorium
13.45 uur Concert-met-lezing-en-film

* C. Debussy: Six epigraphes antiques (1914)
* E. Schulhoff : Ironien (1920)
* J. Tiensuu: Kahdendesken (1983)
* U. Sisak: Milky Way (1990)

gespeeld door het vermaarde en virtuoze Grieg Pianoduo, Elles van der Hieden en Siebert Niks.

De huidige directeur van het Prins Claus Conservatorium, Harrie van den Elsen, leidde het publiekmet informatieve teksten gloedvol langs de gespeelde composities. Zo kreeg de 20e eeuw op een wel heel spannende manier vleugels.

Het 5e lustrum van de Vrienden!


In 2012 bestonden de Vrienden van de Seniorenacademie Groningen-Friesland-Drenthe 25 jaar. Voor ons reden om de gebruikelijke jaarlijkse Vriendenmiddag wat feestelijk op te tuigen.
Dat deden we op een bijzondere lustrumdag op zaterdag 24 november 2012, in het Academiegebouw in Groningen, vanaf 10.00 tot 16.00 uur.

Na een passende ontvangst met koffie/thee en iets lekkers hield prof.dr. Hans Renner, emeritus-hoogleraar Midden- en Oost-Europese geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Groningen in de prachtige aula een lezing met de uitdagende titel "Waarom houden Nederlanders niet van geschiedenis?".
Na afloop was er gelegenheid met prof. Renner in discussie te gaan.

Tijdens de lunch, in buffetvorm, was er volop gelegenheid om bekenden te spreken en na te praten over de lezing.

Daarna werden in kleinere groepen rondleidingen gehouden door het Academiegebouw, waarbij men de kennis van de geschiedenis van deze instelling kon vergroten. Een mooie gelegenheid dus om eens op een andere manier dit interessante gebouw te leren kennen.

De dag werd besloten met een drankje en een hapje.


Leest u hier een » verslag over het lustrum [23 KB] en een » verslag over de lezing van prof. Renner [27 KB] , beiden geschreven door Wopke Roorda.

____________________________________________________________________________