StartseiteBestuurAgendaActiviteitenActualiteitenBerichtenInternationale ContactenEFOSHOVO NederlandDonateursContactLinks

Allgemein:

Startseite

De Vrienden zijn lid van de European Federation of Older Students at Universities (» EFOS).

EFOS meeting in Groningen

Van 11 tot en met 14 oktober 2017 is de Europese Federatie van Oudere Studenten aan Universiteiten (» EFOS) in Groningen te gast bij de Senioren Academie en de Vrienden.
Deze halfjaarlijkse bijeenkomst van de EFOS is ook de afsluiting van het Europese » EduSenNet project. De Senioren Academie is een van de zeven partners van dit project.

Op vrijdag 13 oktober vindt het internationale symposium ‘Innovations in Education for Older People brought into practice, Best practices of EduSenNet’ plaats. Tijdens dit symposium worden praktische voorbeelden van vernieuwingen in het onderwijs voor ouderen in vijf landen toegelicht. De voertaal is Engels.
Lees meer in de » uitnodiging [287 KB]

EduSenNet project

Nieuw project van EFOS over hoger onderwijs voor ouderen in Europa

» edusennet.efos-europa.eu

De European Federation of Older Students in Universities (EFOS) is, met financiële ondersteuning uit het Erasmus+ programma van de Europese Unie, een project van drie jaar begonnen over het hoger onderwijs voor ouderen in Europa. Het project heeft als titel Educational Senior Network (of EduSenNet in het kort). De Senioren Academie Groningen-Friesland-Drenthe is een van de zeven partners in dit project. De andere partners zijn Seniorenuniversiteiten in Bratislava (coördinator), Brno (Tsjechische Republiek), Chemnitz, Magdeburg (beiden Duitsland), Uppsala (Zweden) en Alicante (Spanje).
Om te beginnen wordt er een inventarisatie gemaakt van het bestaande aanbod aan onderwijs van de bij EFOS aangesloten universiteiten en academiën. Gekeken wordt o.a. naar de studierichtingen, de studieduur, de methodes, de kosten en de verbindingen met het reguliere studieprogramma van de universiteit. Er zal ook worden getracht om zoveel mogelijk andere senioruniversiteiten in Europa bij het onderzoek te betrekken.
De projectpartners analyseren dan de verzamelde gegevens en bespreken met elkaar ideeën voor de innovatie van het onderwijs b.v. door het gebruik van nieuwe methoden en IT-technieken.
In een tweede fase zal worden getracht om groepen van ouderen te benaderen, die om uiteenlopende redenen nog niet of niet meer aan het onderwijs deelnemen en om door middel van vragenlijsten en gesprekken erachter te komen, welke obstakels zij ondervinden en hoe die geslecht zouden kunnen worden. Voor deze fase richt iedere projectpartner een werkgroep van cursisten in.
Misschien is het binnen de duur van het project ook al mogelijk om gevonden oplossingen in pilootprojecten uit te proberen.

Begin van het project: december 2014
Einde van het project: oktober 2017

Nadere informatie is te vinden op de website edusennet.efos-europa.eu.
Voor meer informatie kunt u zich wenden aan de projectleider Peter Hug (s.p.hug@planet.nl) of het secretariaat van de Senioren Academie.

EFOS 20 jaar

Op haar najaarsvergadering in oktober 2010 in Bratislava vierde de European Federation of Older Students at Universities (EFOS) haar 20-jarig bestaan.
Het initiatief ging uit van een professor en een seniorstudent van de universiteit van Innsbruck die beiden vonden dat de seniorstudenten actief moesten worden voor het hoger onderwijs voor ouderen en dat ze daarvoor op Europees niveau met elkaar in contact gebracht moesten worden. Leopold Auinger, de seniorstudent in kwestie, knoopte binnen twee jaar contacten aan met gelijkgestemden in België en Zwitserland en samen richtten ze een Europese vereniging op. Sinds het begin ontmoeten de leden (seniorstudenten, senioruniversiteiten en verenigingen van seniorstudenten) elkaar om het halfjaar in steeds weer een andere stad, wisselen ervaringen uit en bespreken gemeenschappelijke projecten.

Als haar hoofddoelstellingen ziet de EFOS het bevorderen van het onderwijs voor ouderen in de vorm van speciale cursussen of samen met jonge studenten; het uitvoeren van projecten met seniorstudenten uit verschillende Europese landen en het zekerstellen van de toegang van ouderen tot het hoger onderwijs, ook zonder formele kwalificatie. Al gauw werd duidelijk dat vorm en inhoud van het onderwijs in de verschillende landen van de EU enorm verschilt. Daarom wordt dan ook niet een algemeen geldig model gepropageerd maar wordt er rekening gehouden met de specifieke behoeften en mogelijkheden in ieder land. Dit resulteert in een fascinerende veelvoud aan oplossingen en we kunnen steeds weer van elkaar leren.

Sinds het jaar 2000 beleeft de EFOS een nieuwe bloeiperiode:
- Er kwamen nieuwe leden bij uit Duitsland, Tsjechië, Polen, Nederland en Zweden. Daarmee verschoof het zwaartepunt naar Noord- en Midden-Europa. Tegenwoordig zijn er acht landen actief in de EFOS.
- Er werden projecten uitgevoerd en acties ondernomen om de Europese samenwerking op het gebied van het onderwijs voor ouderen te intensiveren. De halfjaarlijkse ontmoetingen leidden ook tot een aantal bilaterale ontmoetingen van seniorstudenten uit verschillende landen.
- Er werden conferenties en symposia georganiseerd met presentaties over het bestaande onderwijs voor ouderen en de verwachte ontwikkelingen.
- De website werd gemoderniseerd en geactualiseerd en de traditie van nieuwsbrieven werd na een onderbreking van enkele jaren weer opgepakt, nu in digitale vorm. De nieuwsbrief wordt minstens één keer per jaar uitgegeven en bevat artikelen over het onderwijs voor ouderen en over de projecten van de EFOS.
- Ter gelegenheid van het 20jarige jubileum werd een boek over de geschiedenis van de EFOS gepubliceerd. Het is binnenkort ook op CD te verkrijgen.

In het » EFOSEC project werden de verschillende vormen van onderwijs voor ouderen in overzichtelijke wijze gedocumenteerd. Een onderzoek onder 841 seniorstudenten in 8 landen documenteerde overeenkomsten en verschillen in motivatie en wensen.

Het » VECU project bood seniorstudenten van acht universiteiten de gelegenheid, over door hen gekozen aspecten van de cultuur van hun land na te denken en deze aan de andere partners in het project te verduidelijken. Dit resulteerde in een reeks zeer gevarieerde artikelen die op internet zijn na te lezen.

Na afsluiting van het VECU project heeft de EFOS in haar najaarsvergadering in Bratislava een brede discussie gestart over haar toekomstige doelstellingen en taken. De doelen werden opnieuw geformuleerd en meer gericht op bevordering van het onderwijs voor ouderen in verschillende vormen, het stimuleren en uitvoeren van gemeenschappelijke projecten en de samenwerking met andere organisaties met soortgelijke doelstellingen. Er is ook al een actie in gang gezet om universiteiten en studentenorganisaties te benaderen in Europese landen die nog niet in de EFOS vertegenwoordigd zijn. De voortgezette discussie en de invulling van de taken zal ons de eerstkomende vergaderingen nog bezig houden. We zijn ervan overtuigd dat we hiermee een goede basis leggen voor het 3e decennium van EFOS.

Voor verdere informatie zie » www.efos-europa.eu .