StartseiteBestuurAgendaActiviteitenActualiteitenBerichtenInternationale ContactenEFOSHOVO NederlandDonateursContactLinks

Internationale Contacten:

Contacten

Allgemein:

Startseite

De Senioren Academie en de Vrienden hebben een Werkgroep Internationale Contacten opgericht die in haar beleidsplan de volgende doelstellingen, werkwijze en taakstelling heeft vastgelegd:

Doelstellingen

Werkwijze

Taakstelling 1

De werkgroep stelt zich tot taak overzicht te houden over de verschillende buitenlandse contacten die aangegaan worden door de:
- Seniorenacademie Groningen-Friesland-Drenthe
- De Vrienden van de Seniorenacademie Groningen-Friesland-Drenthe
- Cursisten van Seniorenacademie Groningen-Friesland-Drenthe.

Daarbij kan het gaan om contacten met:
- Buitenlandse HOVO instellingen
- Organisaties van seniorstudenten in het buitenland
- Overkoepelende internationale organisaties van HOVO’s en/of van seniorstudenten.

De werkgroep zal de contacten op elkaar afstemmen.
Leden van de werkgroep zullen elkaar waar nodig assistentie verlenen bij het verwezenlijken van deze contacten.

Taakstelling 2

Bevorderen van nieuwe contacten binnen Europa.